By produkt był dopuszczony do ogólnodostępnej sprzedaży, najpierw musi przejść szereg testów, które potwierdzą jego przydatność oraz bezpieczeństwo dla konsumentów. Ten proces jest niezbędny w celu korzystania z danego produktu. Z tego względu profesjonalne badania laboratoryjne muszą odbywać się na najwyższej jakości sprzęcie, który stworzy odpowiednie do tego warunki temperaturowe oraz zapewni właściwą wilgotność. Urządzeniem, które zapewnia ich idealną symulację, jest komora klimatyczna. Jednak zdarza się, że sprzęt jest sprzętowi nierówny. Jak więc wybrać komorę klimatyczną, która będzie spełniała określone warunki i odpowiadała konkretnym potrzebom? Poniżej podpowiadamy, czym powinniśmy się kierować przy zakupie tego urządzenia.

Przeznaczenie komory klimatycznej

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, do czego konkretnie ma służyć dane urządzenie. Powinno rozważyć się jego przeznaczenie, a dokładniej rzecz ujmując, to co będzie w nim poddawane badaniom. Warto również rozpatrzyć normy oraz wytyczne zakładowe, jakim podlegają testowane produkty, a często także zapoznać się z ich budową, materiałami z których są zbudowanie, przeznaczeniem i specyfiką ich pracy, szczególnie jeśli są to urządzenia pracujące w trakcie badań. To wszystko ma znaczenie w kontekście m.in. stworzenia wewnętrznego poszycia komory klimatycznej, a także użycia do jej zbudowania konkretnych materiałów np. blachy nierdzewnej, tworzywa sztucznego, oświetlania, specjalnych powłok antykorozyjnych czy powłok hydrofobowych.

Wielkość komory klimatycznej

Jednym z podstawowych parametrów, które należy brać pod uwagę, jest rozmiar komory badawczej. Należy uwzględnić rozmiary wszystkich elementów badanych, począwszy od drzwiczek po wszelkie inne otwory dostępowe wraz z przestrzenią obsługową. Ma to na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla personelu dokonującego rewizji badanych produktów. Wielkość ma również znaczenie ze względu na to czy np. dany sprzęt zmieści się przez drzwi wejściowe do komory klimatycznej. Ważne jest także zachowanie odpowiedniej odległości od ścianek oraz sufitu urządzenia, by wszystkie normy oraz standardy zakładowe zostały spełnione pod kątem przeprowadzanych badań.

Wielkość komory klimatycznej

Zyski ciepła oraz wilgoci

Informacja odnośnie tych dwóch parametrów jest niezwykle istotna już podczas etapu projektowania samego urządzenia. Rzetelna ocena oczekiwanych wartości temperatury oraz wilgotności względnej przy uwzględnieniu zysków ciepła i emisji pary wodnej w trakcie prowadzonych badań jest gwarancją utrzymania narzuconych parametrów pracy komory klimatycznej.

Charakterystyka badanego elementu

Bardzo ważnym aspektem jest określenie specyficznych warunków pracy badanych elementów np. sprecyzowanie kształtu i ciężaru, występowaniu wentylatorów czy drgań podczas ich pracy. Znaczenie ma również przedstawienie wymagań odnośnie prędkości oraz kierunku nadmuchu powietrza na dany produkt czy badanie urządzenie, a także wskazanie ilości prób i czasu ich wykonywania. Niezwykle istotne jest również określenie niebezpiecznych substancji znajdujących się w badanych sprzętach. Rozszczelnienie produktów zawierających np. propan stanowić może realne zagrożenie.

Miejsce posadowienia komory klimatycznej

Warunki otoczenia komory klimatycznej m.in. wilgotność czy temperatura mogą mieć ogromny wpływ na prawidłowe działanie tego urządzenia. Może się bowiem zdarzyć, że wahania ww. parametrów powyżej wymienionych w dokumentacji technicznej komory, będą powodować wewnętrzne zaburzenia symulacji warunków klimatycznych tworzonych przez zewnętrzne urządzenia wykonawcze.

Wybór mediów technologicznych do urządzenia

Wybór mediów technologicznych, które zapewniać będą np. chłodzenie skraplaczy, jest bardzo ważnym aspektem dla działania urządzenia. Warianty chłodzenia skraplaczy w zasadzie są dwa – powietrze lub woda lodowa (perforowana woda lodowa). Informacje odnośnie mediów technologicznych mają znaczenie dla efektywności energetycznej, dokładności utrzymania parametrów wewnętrznych czy też przyszłej bezawaryjności komory klimatycznej. Ostatnio wybór ten, wiąże się również z mniejszym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na dążenie do mniejszych napełnień freonami i jest związany z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi odnośnie redukcji emisji CO2 do środowiska.

Dostępność do kanalizacji, odpowiednich mocy elektrycznych czy wody miejskiej

Informacja tego typu jest niezwykle istotna dla działania komory klimatycznej, głównie ze względu na fakt możliwości zaprojektowania urządzenia w zakresie indywidualnych oczekiwań. Bez wiadomości o dostępności do kanalizacji, dostępności do odpowiednich mocy elektrycznych czy wody miejskiej, komora klimatyczna nie jest w stanie funkcjonować lub może nie działać w sposób prawidłowy.