Klimatyzacja i rekuperacja Wrocław, Żarów

Rekuperacja Wrocław

 

   Przedmiotem oferty jest wykonanie opracowania projektu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Projekt obejmuje część opisową jak i graficzną wykonania instalacji wentylacyjnej, w oparciu o zlecenie inwestora na podstawie projektu architektonicznego budynku oraz obowiązujących przepisów oraz norm w zakresie wentylacji budynków. Polecamy również wykonanie całości instalacji pod naszym nadzorem z wykorzystaniem sprawdzonych i najwyższej jakości podzespołów. Po dokładnej analizie budynku, zawsze proponujemy kilka możliwych rozwiązań dopasowując się elastycznie do klienta proponując najkorzystniejsze rozwiązanie z możliwych.

    

   Rekuperacja – zastosowanie odzysku ciepła w budynku pozwoli zaoszczędzić od 50% do 90% strat ciepła wynikających z wentylacji budynku. Standardowa wentylacja naturalna stanowi w zimie do 40% całości strat ciepła budynku więc warto ograniczyć te stratu do minimum. Poza oczywistym ograniczeniem kosztów eksploatacyjnych wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna w dużym stopniu zwiększa komfort użytkowania budynku, tworzy się równowaga wymiany powietrza w budynku, nie następuje niekontrolowana infiltracja budynku, nie występuje problem z usuwaniem wilgoci, działa cały rok zaopatrując budynek w świeże powietrze w zimie podgrzane odzyskiem cipła a w lecie schłodzone powietrzem zaczerpniętym z północnej strony budnku. Porównując z wentylacją naturalna, która w lecie w zasadzie nie działa a w zimie działa ze zdwojoną siłą potęgując straty ciepła w budynku, prawidłowe zastosowanie wentylacji mechanicznej staje się być rozwiązaniem korzystnym, opłacalnym i wyjątkowo komfortowym.

 

Z własnego doświadczenia oraz praktyki serwisowej polecamy

rekuperatory firmy :

Klimatyzatory firmy:

Odzysk ciepła z wentylacji, wybór wymiennika do odzysku.

     Z pośród istniejących na rynku wymienników do odzysku ciepła z wentylacji, możemy zasadniczo wyróżnić trzy rodzaje: wymienniki krzyżowe, wymienniki przeciwprądowe – nazywane rekuperatorami (gdzie procesy wymiany ciepła powietrza nawiewanego i usuwanego odbywają się przez przegrodę oddzielającą) oraz wymienniki obrotowe. Te ostatnie mają formę bębna wykonanego z foli aluminiowej, w przekroju przypominają plaster miodu i dzięki ruchowi obrotowemu w centralce mają zdolność samooczyszczania.  Zachodzący w nich proces odzysku ciepła nazywamy regeneracją, ponieważ dwa strumienie powietrza w wyniku ciągłego obrotu wymiennika (bębna), przemywają tą samą powierzchnię wymiennika, dzięki czemu następuje nie tylko odzysk ciepła, ale możliwy jest także odzysk wilgoci.

    Przy wyborze rodzaju centrali, a w szczególności rodzaju zastosowanego wymiennika do odzysku ciepła, powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze że:

  • centralka nie powinna mieć odcieku skroplin dzięki czemu nie osusza powietrza i gwarantuje najwyższą sprawność. Taką cechą charakteryzują się wymienniki obrotowe i entalpiczne. Te ostatnie wykonane z cienkiego tworzywa sztucznego, niestety są delikatne i kosztowne w razie awarii;
  • wymiennik w centrali musi charakteryzować się dużą odpornością na zamarzanie; sugerowane wymienniki obrotowe spośród wszystkich dostępnych wymienników najlepiej spisują się m.in. w ujemnych temperaturach, dzięki czemu wyeliminowano w nich nagrzewnicę wejściową lub by-pass;
  • wymiennik do odzysku powinien pełnić swoją funkcje również latem; wymiennik obrotowy jako jedyny umożliwia „zwrot chłodu latem”.

     Mając na uwadze powyższe oraz zdobyte doświadczenie zalecamy stosowanie wymienników obrotowych, które doskonale spisują się w naszym klimacie. Oczywiście, znane są nam wyższe parametry sprawności deklarowane dla innych rodzajów wymienników, jednakże przyjmowanie przez producentów podczas badań różnych parametrów powietrza procesowego oraz nieuwzględnianie wszystkich nakładów energetycznych,  nie pozwala w sposób obiektywny porównywać dostępnych na rynku produktów.

    Odnotować należy, że wymienniki obrotowe podczas swojej pracy są nieszczelne, to znaczy że następuje przeciek z powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego. Jednakże jest to nieszczelności na poziomie 1-3%, mająca znaczenie jedynie w projektowanych wentylacjach higienicznych, takich jak np.: szpitale.

Zasada działania rekuperatora. Klinij, aby powiększyć