Urządzenia z wykorzystaniem OZE

Urządzenia z wykorzystaniem OZE

   

   Obserwując zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia pozwalające w sposób realny i szybki  obniżać zużycie energii elektrycznej, stworzyliśmy urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne poszerzone o moduły wykorzystujące energię odnawialną.

   Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane przez nasze urządzenia to głównie powietrze, czyli urządzenia z naturalnym chłodzeniem popularnie nazywanym free-coolingiem, ale nie tylko, może to być ziemia (odwierty pionowe), woda powierzchniowa czy gruntowa. Najprostszym tego przykładem są nasze pompy ciepła www.varma.pl, które spełniają podstawową funkcję grzewczą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokrywały całe zapotrzebowanie na chłód w budownictwie nie używając ani przez chwilę sprężarek chłodniczych. 


   Bezwzględnie polecamy nasze urządzenia wytwarzające wodę lodową (chillery), poszerzone o moduły z free-coolingiem, wszędzie tam gdzie wymagana jest ich całodobowa  praca oraz tam, gdzie parametry wody zasilającej wynoszą maks. 15°C, wtedy zwrot nakładów finansowych poniesionych na moduł free-cooling następuje nawet po 2 latach pracy urządzenia. Decyzja o zainwestowaniu w układ z free-coolingiem w innych przypadkach powinna być poprzedzona analizą opłacalności uwzględniającą między innymi  koszty energii, strefę klimatyczną wraz z rozkładem temperatur i ich czasem występowania, parametry wody procesowej, czas pracy oraz przyjęte rozwiania układów chłodzenia.

   Szczególnie duże możliwości zastosowania występują w przemyśle chemicznym, medycznym, systemach informatycznych, belkach chłodzących itp.

Oczekujemy na pytania będąc zawsze do Państwa dyspozycji