Funkcjonalność

Przez wiele lat prowadziliśmy rozmowy z naszymi klientami, pod kątem prostej obsługi oraz funkcjonalności naszego programu sterującego procesami komór klimatycznych. Dzięki nabytemu doświadczeniu przygotowaliśmy program, który jest bardzo przyjazny i prosty w obsłudze, a zarazem daje operatorowi ogromne możliwości w programowaniu pracy urządzenia.

panel obsługi komor klimatycznych

Obsługa

Komory standardowo wyposażone są w panel dotykowy LCD 7’’ oraz router. Poprzez panel dotykowy wprowadza się żądane nastawy do urządzenia. Ruter umożliwia sterowanie zdalne komorą, zawsze w obrębie sieci Wifi lub z każdego miejsca na ziemi dzięki sieci Internet, poprzez tzw. zdalny panel sterowania. Sterowanie zdalne odbywa się dokładnie w taki sam sposób jak poprzez panel dotykowy i może być realizowane przez komputer, laptop, tablet lub telefon.

zdjęcie fizycznego panelu do obsługi komor klimatycznych

Zabezpieczenia

W celu ochrony urządzenia przed ingerencją osób niepożądanych każdy operator otrzymuje hasło dostępu do panelu sterowania, uniemożliwia to pomyłkowe wyłączenia, rozruchy czy zmiany nastaw przez osoby nieupoważnione.

ustawienie hasła na panelu obsługi

Możliwości

Oprogramowanie komór jest bardzo uniwersalne, może znaleźć zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu. Komory można zaprogramować na realizację danego programu – do wyboru 11 programów. Każdy z programów może realizować do 15-stu różnych naprzemiennych cykli klimatycznych w trybie automatycznym nawet do 99-ciu ilości powtórzeń całego ciągu cykli. Rozruch programu może odbyć się natychmiast lub z opóźnieniem (np. sezonowanie komory i przygotowanie do testów, oszczędność czasu procesowego oraz energii). W razie potrzeby można program przerwać poleceniem „PAUZA”, nie kończąc całego procesu badań, np. na załadunek wyrobu badanego.

Opcje panelu obsługi komór klimatycznychKolejne opcje panelu obsługi komór klimatycznych

Kalibracja pomiaru

Testy procesowe urządzeń wymagają rzetelnych pomiarów i ich określonych odchyłek. Nasz system czujników można kalibrować w całym zakresie pomiarowym w kilku punktach (najkorzystniej w punktach testowych). Kalibracja odbywa się względem certyfikowanego urządzenia pomiarowego. Certyfikacja oraz kalibracja powinna odbywać się co najmniej raz do roku. Dzięki skalibrowanemu pomiarowi parametrów panujących w komorze operator może legitymować się rzetelnością prowadzonych badań oraz odpowiednimi dokumentami.

Pomiary z panelu obsługi komór klimatycznych

Monitoring procesu

Każdy realizowany cykl klimatyczny, jest archiwizowany w postaci rejestrowanych danych temperatury oraz wilgotności. Podgląd danych jest możliwy dzięki wbudowanemu systemowi wykresów, które można modyfikować wg potrzeb m.in. zmieniać przedziały czasowe oraz zakres wyświetlanych danych. Istnieje także możliwość zapisywania danych na przenośnych nośnikach USB.

Monitoring procesów w panelu obsługi komór klimatycznych

Stabilizacja warunków klimatycznych

Dzięki autorskiemu systemowi sterownia, wypracowanego na przestrzeni lat doświadczenia, komory kompensują nawet gwałtowne zyski temperatury oraz wilgoci. Każda z komór jest kalibrowana indywidualnie do potrzeb klienta oraz procesu badawczego, a możliwość płynnej regulacji elementów wykonawczych oraz zakresu w jakim mają się poruszać, umożliwia rozsądną gospodarkę zasobami energii, pamiętając o jej oszczędnym zużyciu. Komory posiadają tryb przejściowy pracy – zmiany parametrów (można modulować ich dynamikę), oraz tryb regulacji (w zależności od burzliwości zachodzącego procesu wewnątrz). Dodatkowo można regulować płynnie przepływ powietrza.

Stabilizacja pomiarów w panelu obsługi

Serwis on-line

Wszyscy nasi kontrahenci najbardziej cenią sobie niezawodność urządzeń. Nasz system jest wyposażony w sygnalizację stanów alarmowych, aktualnych oraz archiwalnych. Awaryjne postoje oraz wielotygodniowe naprawy urządzeń stanowią ogromne problemy w funkcjonowaniu laboratoriów. W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym dzięki wyposażeniu standardowemu w router, nasze urządzenia są pod ścisłą kontrolną serwisu. Serwisant może dokonać diagnozy, nawet z telefonu komórkowego. Zdalny dostęp umożliwia natychmiastową diagnozę poprawności pracy urządzenia. Każdy z operatorów może liczyć na wsparcie techniczne, a czasem usunięcie powstałej „usterki” okazuje się błahostką, z którą jest w stanie poradzić sobie każdy. Z doświadczenia wiemy, że większość problemów serwisowych można rozwiązać od razu, wystarczy kontakt on-line z urządzeniem. W przypadku powstałej poważnej usterki, po diagnozie on-line serwis pojawia się niezwłocznie już z nowymi częściami zamiennymi. Znając wieloletnią problematykę w eksploatacji komór w laboratoriach często typujemy elementy, które powinny być na stanie magazynowym, co skraca do minimum, ewentualny czas wymiany.

Interfejs informacyjny